شیوه نامه اجرایی گرنت جوانه

به منظور بسط و توسعه توان ملی در نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی، زمینه‌سازی حرکت دانشگاه‌های کشور به سوی دانشگاه کارآفرین، ارتقا ظرفیت توسعه فنّاوری در مراکز پژوهشی و حمایت از صاحبان ایده‌های فنّاور در جهت تولید نمونه اولیه (MVP) ، دفتر امور فنّاوری وزارت عتف از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دارای ایده‌های فنّاورانه و بازارگرا در قالب گرنت جوانه حمایت می‌کند.

سومين فراخوان گرنت طرح جوانه منتشر شد

سومین فراخوان طرح جوانه برنامه ملی گرنت فناوری به اطلاع می‌رساند ثبت نام دوره‌ی سوم"طرح جوانه گرنت فناوری" از اول خردادماه آغاز شده است. یادآور می‌شود برنامه ملی گرنت فناوری از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف بسط و توسعه فعالیت‌های نوآورانه و فناورانه در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی طرح‌ریزی و عملیاتی شده است. مخاطبین اصلی طرح جوانه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی هستند که استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری می‌باشند. بازه‌ی زمانی برای ثبت‌نام از تاریخ 1401/03/01 تا 1401/04/15 برنامه‌ریزی گردیده است. علاقه‌مندان می‌توانند به‌منظور ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://pit.msrt.ir/fa/page/1428 مراجعه نمایید.