مدير

اعضا

گیاهان دارویی و فناوری های زیستی

فناوری اطلاعات و ارتباطات نرم افزارهای رایانه ای

برق و الکترونیک، رباتیک و نرم افزارهای رایانه ای

تجهیزات پیشرفته ساخت و تولید آزمایشگاهی

شرکت تعاونی تولید و بسته بندی چاشنی و ادویه جات

•تولید و بسته بندی چاشنی و ادویه جات و محصولات ارگانیک با رویکرد درمانی و میوه خشک و سبزیجات خشک

خانم میرشکاری

09338310480گیاهان دارویی و فناوری های زیستی

صنعت جوانه رویان سبز

•کشت عمودی هیدروپونیک

عادل سرگلزایی

قارچ گانودرما

قارچ گانودرما

زهره پودینه

کشت بافت

کشت بافت

حمیده خواجه

عطر گل یاس محمدی

میوه خشک کن

خانم جاودان

آسا طعم نگین

• تولید و بسته بندی چاشنی و ادویه جات

خانم میرشکاری

سیستان جلبک

جلبک اسپریلونا

دکتر رهدار

دخت کی بانو

سیاه دوزی

خانم رضایی

بانل

بلوچ دوزی

خانم براهوئی

فرامد سیستان

خیاطی

خانم جهانتیغ

مرجان سرامیک هامون سازه

تولید ظروف سرامیکی

خانم سرگلزایی

فناوری اطلاعات و ارتباطات نرم افزارهای رایانه ای

تکنو سیستان

• تولید قطعات صنعتی و خودرو

آقای شهرکی

فرا پایش سیستان

•جمع آوری داده هری دقیق جهت دستیابی به تخمین بالاتر تغییرات رخساره ها به کمک داده های ماهواره ای

دکتر ملایی نیا

مهراد انرژی پایدار پارس

•تهویه طبیعی منازل

دکتر حیدری

هسته فناوری امیا

•کیت رشد باکتری

دکتر بیضایی

علوم روانشناختی حال خوب

اپلیکیشن خدمات روانشناسی

خانم دکتر شهریاری

خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات هامون

اپلیکیشن بودجه ریزی ارگان های دولتی

دکتر محمدی

دیجیتال مارکتینگ آریاز

تولید محتوا

آقای دیرمینا

طراحی و نقاشی

طراحی و نقاشی

خانم سرگزی

برق و الکترونیک، رباتیک و نرم افزارهای رایانه ای

تجهیزات پیشرفته ساخت و تولید آزمایشگاهی