تاریخچه ی مرکز رشد

در راستاي برنامه چهارم توسعه و سياست هاي کلان دولت براي توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم براي رشد فعاليت هاي دانايي محور در بخش هاي دولتي و خصوصي از طريق ايجاد و گسترش مرکز رشد علم و فناوري، دانشگاه سيستان و بلوچستان از سال ۱۳۸۵ نسبت به درخواست مجوز براي تأسيس مرکز رشد در دانشگاه اقدام و در اين قالب نسبت به تأمين ساختمان و فضاي فيزيکي مناسب براي راه اندازي مرکز رشد واحد هاي فناور در دانشگاه اقدام و با آماده سازي و تجهيز و تأمين خدمات فني و تخصصي و استقرار ستاد مديريتي، هم اکنون تمام بسترسازي لازم را جهت استقرار واحدهاي فناوري براي ۳۰ واحد آماده سازي نموده است.

خدمات مرکز

يکي از مزاياي استقرار مؤسسات فناور، هسته هاي پژوهشي و واحدهاي تحقيق و توسعه در مرکز رشد، بهره برداري از شرايط تجميع و هم افزايي پژوهشي در مجاورت ساير پژوهشگران و امکان حضور در فضايي ميان رشته اي و ميان بخشي است.

مرکز رشد در حال حاضر حدود ۴۵۰۰ متر مربع فضا براي استقرار مؤسسات فناور در اختيار دارد. با تدارک زير ساخت هاي ضروري و با ارزش افزوده در محيط مرکز رشد، امکان ارائه خدمات پشتيباني تخصصي و عمومي به شرح زير به منظور کاهش هزينه ها و ميزان خطرپذيري فعاليت بر اساس تعرفه اي مصوب نيز پيش بيني مي شود:

 • امکانات کارگاهي و پايلوت هاي نيمه صنعتي
 • آزمايشگاه هاي تخصصي و تحقيقاتي

 

خدمات عمومي

خدمات اسکان، دسترسي به تلفن و دورنگار، اتاق انتظار مرکزي، کارپردازي و خدمات دبيرخانه اي، امکان استفاده از اتاق هاي کنفرانس، تجهيزات سمعي و بصري

خدمات اطلاع رساني

دسترسي به اينترنت، دسترسي به کتابخانه و مراکز اطلاع رساني و نرم افزارهاي مهندسي

خدمات مشاوره اي و آموزشي

مشاوره هاي مديريتي، مالي و بازرگاني، خدمات حسابداري و حقوقي، برگزاري سمينار و يا کارگاه هاي آموزشي مورد نياز براي شرکت هاي تازه تأسيس

خدمات علمي، فني و تخصصي

امکان استفاده از ظرفيت هاي علمي، فني و تخصصي اعضا هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان و همچنين طبق توافقات صورت گرفته، امکانات تخصصي صنايع و مراکز تحقيقاتي در سطح استان نيز فراهم است.

خدمات مالي و اعتباري

تسهيل امکان استفاده از اعتبارات خدماتي و تحقيقاتي، کمک به دسترسي به منابع مالي و جذب سرمايه گذاران، تسهيل در جذب اعتبارت مصوب طرح ها و پروژه هاي تحقيقاتي

تسهيلات و ايجاد فضاي نوآورانه

عبارتست از کليه تسهيلاتي که از طريق تفاهم نامه هاي موجود در مرکز با ساير سازمان ها و بوسيله متقاضيان انجام مي گيرد. از قبيل:

 • مشاوره هاي عالي در زمينه هاي حقوقي، مالي و اداري
 • ارتباط با منابع مالي و سرمايه گذاري
 • ارتباط با شهرک هاي صنعتي
 • ارتباط با پارکها و مراکز رشد مشابه
 • مشاوره هاي تخصصي و علمي

 

موقعیت محلی

ساختماني در سه طبقه به مساحت ۴۵۰۰ متر مربع براي مرکز رشد واحد هاي فناور دانشگاه سيستان و بلوچستان از طرف رياست دانشگاه سيستان و بلوچستان تامين و راه اندازي شده است. اين ساختمان که موسوم به ساختمان امتحانات دانشگاه مي باشد، روبه روي مرکز کامپيوتر شماره (۱) واقع در سه نبش بوده و نزديک به درب خروجي موسوم به درب سازمان مرکزي دانشگاه، واقع شده است و هم اکنون طبقه دوم اين ساختمان به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع براي استقرار تعداد ۳۰ واحد فناور تجهيز گرديده و مجهز به اينترنت، تجهيزات سرمايش- گرمايش، سرويسهاي بهداشتي ، ميز و صندلي چرخان براي هر واحد بصورت جداگانه مي باشد.

 

 

 

ساختار سازمانی

استراتژی گزینش واحدهای فناور

ازريابي و گزينش متقاضيان ورود به مرکز رشد واحدهاي فناور ترجيحا در زمينه کشاورزي و زيست فناوري، توليد فرآورده هاي شيمي وپليمري و کاتاليستها، و انرژي هاي تجديد پذير، در دو مرحله رشد مقدماتي و رشد صورت مي گيرد و شرايط پذيرش و گزينش براي تمام متقاضيان بررسي مي گردد.

مهم ترين اولويت هاي پذيرش مؤسسات عبارتند از:

 • مؤسسات داراي تيم کاري متشکل از فارغ التحصيلان دانشگاهي و نوآوران طرح فناورانه مبتني بر فناوري ترجيحا در زمينه کشاورزي و زيست فناوري، توليد فرآورده هاي شيمي وپليمري و کاتاليستها، و انرژي هاي تجديد پذير (بادي، خورشيدي و امواج دريايي) و موارد ديگر
 • طرح ها و ايده هاي متناسب با اولويت ها و فرصت هاي موجود در استان سيستان و بلوچستان و کشور ايران که امکان جذب بودجه هاي متنوع تري را دارند.
 • طرح ها و زمينه هايي که اشتغالزايي بيشتري را به همراه دارند.

شرايط پذيرش شرکت ها يا هسته هاي فناور براي پذيرش در مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه سيستان و بلوچستان موارد زير مي باشند:

 • ايده محوري فناورانه که ظرفيت دانش قابل قبولي را براي تبديل به نتايج کاربردي داشته باشد
 • ايده فناورانه، ظرفيت تجاري شدن و ايجاد کسب و کار فناورانه را داشته باشد
 • تيم کاري مناسب و مستعدي براي تبديل ايده فناورانه به کسب و کار و فعاليت اقتصادي، متولي داشته باشد.

پس از احراز شرايط فوق، مؤسسات جهت گذراندن دوره رشد مقدماتي (که طول اين دوره، حداقل سه ماه و حداکثر شش ماه مي باشد)، تحت آموزش و برنامه هاي مربوط به اين دوره قرار مي گيرند.

مؤسسات مستقر در دوره رشد مقدماتي، با برخورداري از نيازهاي اوليه يک واحد فناور، موظف به اثبات ايده محوري، تثبيت تيم کاري و نيروي انساني مورد نياز يک مؤسسه خصوصي، ثبت حقوقي شرکت و ارائه برنامه کاري Business Plan به منظور ورود به دوره رشد مي باشند.

برنامه کاري و توان تيم کاري شرکت جهت بررسي اعضا براي ورود به دوره رشد در شوراي فناوري مرکز رشد ارائه مي شود. در صورت تصويب از سوي اعضاي شورا، شرکت وارد دوره رشد (که طول اين دوره، حداکثر ۳ سال مي باشد) مي شود.

 

نحوه ارزیابی و عملکرد واحدها

جهت اطمينان از هدايت مطلوب مؤسسات فناور در دستيابي به اهداف مورد انتظار دوره هاي رشد مقدماتي و رشد با توجه به حيطه کاري وسيع و گسترده شرکتهاي مستقر سيستم نظارت در مرکز رشد فناوري به شرح ذيل برنامه ريزي و اجرا مي گردد.

 

مسئولين نظارت

 • کارشناس نظارت و ارزيابي: مسئوليت نظارت بر حسن اجراي برنامه کاري مؤسسات فناور در رسيدن به اهداف ايده محوري در دوره رشد را به عهده دارد.
 • مشاور تهيه برنامه کاري: مسئوليت همکاري و هدايت و تأييد تهيه برنامه کاري شرکت را با ملاحظات فني و اقتصادي مربوطه بر عهده دارد.
 • کارشناس علمي: مسئوليت کارشناسي، مشاوره و تأييد علمي و فناوري توليد نمونه محصول شرکت در دوره رشد مقدماتي را بر عهده دارد.
 • مشاور علمي: مسئوليت هدايت و مشاوره و تأييد پيشرفت علمي و فناوري توليد محصول شرکت در دوره رشد را بر عهده دارد.
 • ساير مشاوران تخصصي: مجموعه اي از مشاوران مرتبط با کسب و کار در زمينه هاي بازار، حقوقي، بيمه، مالي و مديريتي و ... که بنا به شرايط لازم مشاوره و هدايت شرکت را به عهده دارند.

 

ويژگي مشاوران

 • آشنا با اهداف مراکز رشد و پارک ها
 • داشتن تخصص در زمينه مورد مشاوره و ترجيحا داراي مدارک يا تجربه بالاتر از مديران مؤسسات
 • امانتداري و حفاظت از اطلاعات علمي و اداري مؤسسات

انتخاب مشاوران

 • مشاور علمي به پيشنهاد شرکت و تأييد مرکز رشد تعيين مي شود
 • کارشناس علمي در دوره رشد مقدماتي توسط مرکز رشد انتخاب مي شود
 • ساير مشاوران تخصصي (بازاريابي، مالي، حقوقي و ...) توسط مرکز رشد انتخاب مي شوند.
 • پرداخت حق الزحمه مشاور علمي به عهده شرکت مي باشد.
 • حق الزحمه ساير مشاورين تخصصي از محل اعتبارات مرکز رشد پرداخت مي گردد.

 

شيوه نظارت در دوره رشد مقدماتي

بر طبق فازهاي اجرايي دوره، نظارت بر پيشرفت کار در مقاطع ۲ ماهه توسط کارشناس نظارت مرکز رشد به عمل مي آيد و شرکت موظف است در پايان هر فاز به شرح زير گزارش اقدامات انجام شده را مطابق فرم گزارش پيشرفت کار دوره رشد مقدماتي (پيوست) به مرکز رشد ارائه نمايد.

شيوه نظارت در دوره رشد

 • جهت ارزيابي روند رشد شرکت و پيشرفت کار شرکت در دستيابي به اهداف مورد نظر، در ابتداي ورود شرکت به دوره رشد يک نقشه راه (Technology Road Map) توسط شرکت و با تأييد مرکز رشد تهيه مي گردد که در آن، سطوح توسعه محصول تکنولوژي، بازار و پرسنل و زمانبندي اجراي پروژه­ها لحاظ شده است.
 • زمانبندي نظارت در مقاطع ۴ ماهه است که گزارشات پيشرفت کار توسط کارشناس نظارت جمع آوري و ارزيابي مي گردد. تحليل ميزان توفيق علمي با تأييد مشاور علمي و تأييد رشد سازماني و اقتصادي شرکت با کمک مشاورين مربوطه انجام خواهد شد.
 • محورهاي ارزيابي مؤسسات فناور شامل ۳ محور رشد علمي و فني، رشد مالي و اقتصادي و رشد سازماني مي باشد (فرم گزارش پيشرفت کار دوره رشد) که به صورت يک سيستم يکپارچه با توجه به پارامترهاي مؤثر در رشد شرکت ها توسط مشاورين تحليل و بررسي شده و نتايج آن به شرکت و مرکز رشد اعلام مي گردد.
 • به منظور تأييد گزارشات پيشرفت کار، بازديدهاي گروهي اي از شرکت ها، با حضور مشاوران مربوطه توسط کارشناس نظارت برنامه ريزي انجام مي شود.

 

معیارهای اتمام رشد مقدماتی و رشد

در دوره هاي رشد مقدماتي و رشد، نظارت دقيق بر فعاليت هسته ها و شرکت هاي دانش بنيان به منظور تحقق اهداف پيش بيني شده در دوره صورت مي گيرد و حمايت هاي به عمل آمده، بسته به نتايج ارزيابي هاي بعدي مي تواند مورد تجديد نظر قرار گيرد. پس از طي دوره هاي رشد مقدماتي و رشد، بر مبناي مفاد قراردادهاي منعقد شده، نسبت به تسويه حساب با هسته ها و واحدهاي فناور، اقدام و از مرکز رشد خارج خواهند شد و يا طبق شرايط خاص بدون حمايت هاي قبلي و در صورت موافقت شوراي مرکز رشد به فعاليت خود ادامه خواهند داد.

شرايط اتمام دوره ي رشد مقدماتي

۱ – دستيابي به اهداف دوره ي رشد مقدماتي

 • تکميل تيم کاري و ثبت حقوقي واحد فناور
 • تثبيت ايده ي دانش محوري و ساخت نمونه
 • تهيه برنامه کاري براي ورود به دوره رشد

۲ – عدم دستيابي به اهداف دوره ي رشد مقدماتي (به پيشنهاد کارشناس نظارت و تاييد مدير مرکز رشد)

۳- عدم رعايت ضوابط مرکز رشد (به تشخيص مدير مرکز رشد)

۴- درخواست واحد فناور مبني بر عدم تمايل به ادامه ي فعاليت در مرکز رشد

 

مقررات خروج از دوره ي رشد مقدماتي

 • ارائه گزارش فعاليت هاي انجام شده در دوره ي رشد مقدماتي توسط واحد فناور
 • اظهار نظر مدير مرکز رشد در خصوص مبلغ و نحوه ي باز پرداخت تسهيلات دريافتي (مطابق با دستورالعمل مربوطه)
 • تکميل فرم تسويه حساب توسط واحد فناور و انجام مراحل تسويه حساب

 

شرايط خروج از دوره ي رشد

۱- دستيابي به اهداف دوره ي رشد

 • رشد شاخص هاي علمي و فناوري
 • رشد شاخص هاي مالي و اقتصادي
 • رشد شاخص هاي سازماني

۲- عدم دستيابي به اهداف دوره ي رشد (به پيشنهاد کارشناس نظارت و تاييد شوراي مرکز رشد)

۳- عدم رعايت ضوابط مرکز رشد (به پيشنهاد مدير مرکز رشد و تاييد شوراي مرکز رشد)

۴- در خواست واحد فناور مبني بر عدم تمايل به ادامه ي فعاليت در مرکز رشد با پرداخت غرامت

مقررات خروج از دوره ي رشد

 • ارائه گزارش فعاليت هاي انجام شده در دوره ي رشد توسط واحد فناور (مطابق با دستورالعمل مربوطه)
 • بررسي و ارزيابي گزارش پايان دوره در شوراي مرکز رشد و اظهارنظر در خصوص مبلغ و نحوه ي باز پرداخت تسهيلات دريافتي (مطابق با دستورالعمل مربوطه)
 • تکميل فرم تسويه حساب توسط شرکت و انجام مراحل تسويه حساب واحد فناور از مرکز رشد

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

نشاني: زاهدان، خيابان دانشگاه، دانشکده شهید نیکبخت، جنب خوابگاه رضوان، مجتمع فناوری و نو آوری دانشگاه سیستان و بلوچستان

نلفن: 05431136445-05431136447-05431132357-05431132393

دورنگار: ۳۳۴۴۷۲۳۱-۰۵۴

پست الکترونيک : incubator@usb.ac.ir

 

 

 
مدير

فرید شاهمرادی

اعضا

درمحمد کردی تمندانی

سید مسعود برکاتی

ابوالقاسم نعمت شهربابکی

مرتضی مسرور علی نودهی

مهدی رضایی

مهری مهرجو

مهیم شهیکی تاش

گیاهان دارویی و فناوری های زیستی