مركز نوآوري مجتمع آموزش عالی سراوان

مرکز رشد سراوان، باهدف پذیرش و استقرار و حمایت از هسته ها و شرکتهای فناور و نیز شناسایی و بررسی ظرفیت­های فناورانه شهرستان سراوان از شهریور ماه 1400 ایفای نقش می­نماید. از دیگر فعالیت­های این واحد معرفی نقش حمایتی پارک علم و فناوری استان به عنوان پل ارتباطی بین دانشگاه و صنعت و نقش حماتی مرکز رشد شهرستان سراوان به کارآفرینان، تجاری­سازی دستاوردهای واحدهای تحقیق و توسعه صنایع شهرستان مذکور، کمک به انتقال فناوری و بومی­سازی تکنولوژی، ارائه خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی مورد نیاز واحدها و هسته های فناور و پذیرش واحدهای ارائه دهنده خدمات پشتیبانی و فناوری به عنوان ساختارهای مکمل مرکز رشد سراوان می­باشد.

پذیرش واحدهای فناور

در سال 1400، تعداد واحدهای فناور متقاضی ورود به مرکز رشد سراوان به رقم 10 رسید که پس از ارزیابی فعالیت فنی و اقتصادی هر هسته، با پذیرش 7 شرکت جدید با دارا بودن شاخص­های رشد یافتگی موافقت شد. در راستای ارائه خدمات فنی و تخصصی پذیرش گردید.

نمودار 1: وضعیت پذیرش واحدهای فناور

 

میزان تسهیلات اعطا شده به واحدهای فناور 

در سال 1400، ازبینم هسته ها و شرکتهای مستقر در مرکز رشد سراوان، تنها یک هسته تولید محتوا متقاضی حمایت­های مالی بودند که مطابق اعلام کارشناسان محترم پارک علم و فناوری استان، کارگروه بررسی در پارک بعد از تعطیلات در سال 1401 برگزار خواهد شد.

نمودار 2. میزان حمایت­های مالی از واحدهای فناور (میلیون ریال)

 

نیروی انسانی

در نمودار 3 تعداد نیروی انسانی شاغل در واحدهای فناور مستقر در پارک نشان داده شده است.

نمودار 3. تعداد نیروی انسانی شاغل در واحدهای فناور

 

حوزه فعالیت واحدهای فناور

در نمودار 4، حوزه فعالیت واحدهای فناور  مشخص شده است. بیشتر واحدهای فناور در حوزه­های دارای مزیت نسبی و رقابتی در استان مشغول فعالیت می­باشند.

نمودار4. حوزه فعالیت واحدهای فناور
مدير

حسن نصرتی ناهوک

اعضا

محمدرضا ریگی

شایسته طباطبایی

وحید بهرامی فروتن

مجید کریمزاده

عبدالرشد جام نیا

محمدرضا ساسولی

فرهاد ذوالفقاری

احمدرضا شاهرخی

گیاهان دارویی و فناوری های زیستی

فناوری اطلاعات و ارتباطات نرم افزارهای رایانه ای

برق و الکترونیک، رباتیک و نرم افزارهای رایانه ای

تجهیزات پیشرفته ساخت و تولید آزمایشگاهی

گیاهان دارویی و فناوری های زیستی

تولید محتوا

تولید محتوا

سید محبوب الرحمان سید زاده

صنایع دستی

تلفیقی از جواهر دوزی و سوزن دوزی

زهرا دهقانزهی

صنایع دستی

اکسوری های زنانه و مردانه – تزئینات منزل – باکس هدیه

فاطمه حسین بر

گیاهان دارویی

تولید داروی بر پایه مواد اولیه گیاهی و ارگانیک جهت درمان بیماران مبتلا به خون ریزی بینی

فاطمه سپاهی

گیاهان زینتی

پرورش انواع کاکتوس های زینتی

محمد رضا ارباب شهستان

گیاهان دارویی

تولید عرقیجات گیاهی و عصاره گیری گیاهان دارویی با بسته بندی جدید بصورت پک بسته سنتی(نماینده هسته)

احمد رضا شاهرخی

نقاشی بر روی سفال

آرت و کپل

محمد حسین گلدرزهی

گیاهان دارویی

فناوران 221

آرین میر

صنایع دستی

گل پری

شایسته دستیار

گیاهان دارویی

berberis

محمد حسین یعقوبی

فناوری اطلاعات و ارتباطات نرم افزارهای رایانه ای

گیاهان دارویی

آروما تک

میثم دهواری

برق و الکترونیک، رباتیک و نرم افزارهای رایانه ای

تجهیزات پیشرفته ساخت و تولید آزمایشگاهی