مرکز نوآوری فرخی سیستانی زابل در سال 1400 با انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان و دانشکده فنی و حرفه ای فرخی سیستانی زابل شروع به فعالیت نمود. این مرکز دارای مساحتی به متراژ 1200 متر مربع که شامل بخش گرافیک و انیمیشن، آزمایشگاه الکترونیک، آزمایشگاه برق و فضاهای کار اشتراکی می باشد. هم اکنون در این مرکز تعداد  14 هسته فعالیت دارند.

برخی از اهداف مرکز نوآوری به شرح ذیل می باشد.
  • ایجاد زمینه مناسب برای بروز خلاقیت و بستری برای رشد و پرورش ایده‌های نو بر مبنای دانش
  • حمایت از طرح‌های پژوهشگران، محققان، دانشجویان و دانش آموزان
  • کمک به شکل‌گیری و حیات شرکت‌های دانش‌بنیان
  • ایجاد بستر مناسب برای کارآفرینی، اشتغال و تجاری‌سازی محصولات
  • شناسایی نخبگان، پژوهشگران و محققان توانمند و تشکیل گروه‌های پژوهشی و حمایت از ایشان
  • تشویق افراد به تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از ایشانمدير

محمدرضا خدری

اعضا

مهین ده مرده قلعه نو

سعید شیخی

مهناز ناروئی مرند

گیاهان دارویی و فناوری های زیستی

فناوری اطلاعات و ارتباطات نرم افزارهای رایانه ای

برق و الکترونیک، رباتیک و نرم افزارهای رایانه ای

تجهیزات پیشرفته ساخت و تولید آزمایشگاهی