مدير

ابراهیم سابکی

اعضا

خالد میری

الهی بخش گوری

هادی درودی

عادل پردل

خالد میری

الهی بخش گوری

هادی درودی

عادل پردل

گیاهان دارویی و فناوری های زیستی

فناوری اطلاعات و ارتباطات نرم افزارهای رایانه ای

برق و الکترونیک، رباتیک و نرم افزارهای رایانه ای

تجهیزات پیشرفته ساخت و تولید آزمایشگاهی

گیاهان دارویی و فناوری های زیستی

کلینیک گیاه پزشکی

کلینیک آنلاین و ثابت و سیار گیاه پزشکی و مرکز خدمات در حوزه های مختلف بیماری ها، آفات، تغذیه و غیره

عادل پردل

واحه گستر شرق

تولید و تکثیر انواع گونه های گیاهی از طریق کشت بافت

هادی درودی

حیات

تولید و بسته بندی انواع گیاهان دارویی و تجاری سازی

محمد نور دیناری

امباگ

تولید، فراوری و بسته بندی انواع گیاهان دارویی و تجاری سازی

خانم مندوزی

فناوری اطلاعات و ارتباطات نرم افزارهای رایانه ای

برق و الکترونیک، رباتیک و نرم افزارهای رایانه ای

تجهیزات پیشرفته ساخت و تولید آزمایشگاهی