فضای دانش بنیان نقطه قوت کشور است

معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف گفت: امروزه فضای دانش بنیان موجود جزو نقاط قوت کشور محسوب می شود که باید حفظ شود.


سجاد محمدعلی‌نژاد در بازدید از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: طی سالهای اخیر دشمن با برنامه ریزی های متعدد درصدد بوده تا در میان جامعه دانشگاهی، نخبگان و قشر فرهیخته نفوذ کرده و دوگانگی و تشنج را به وجود آورد که برای تحقق اهداف شوم دست به نشر اکاذیب و حربه های دیگر نیز زده است.

وی افزود: خوشبختانه جامعه نخبگانی کشور با بهره گیری از علم و عمل خود همه توطیه ها را خنثی کرده و مانع موفقیت آنها شده اند.

به گفته محمدعلی‌نژاد؛ یکی از مواردی که دشمن قصد خدشه وارد کردن به آن را دارد لطمه زدن به فضای دانش بنیان و‌پویای موجود است چرا که می داند این مساله جزو یکی از نقاط قوت اصلی کشور است و می تواند ایران اسلامی را به اوج برساند.

وی تصریح کرد: سیستان وبلوچستان دارای ظرفیت های متعددی است که بنا داریم بر اساس زنجیره ارزش و اسناد آمایش سرزمینی، نگاه های ملی بیشتری به سمت این استان معطوف شود.

وی ادامه داد: واگذاری دبیرخانه ملی به سیستان وبلوچستان یکی از مواردی است که پس از تصمیم گیری نهایی شامل حال استان خواهد شد. 

وی همچنین تاکید نمود: پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان در چند سال اخیر رشد و توسعه چشم‌گیری داشته و امروز یکی از برترین پارک‌های کشور است و باید با نگاه ویژه به پارک استان در جهت تکثیر مراکز رشد و نوآوری در شهرستان های استان نیز تلاش نمود.