بررسی طرح توسعه و تقویت زیست بوم نوآوری استان سیستان و بلوچستان

برگزاری جلسه ارزیابی و بررسی طرح توسعه و تقویت زیست بوم نوآوری استان با حضور معاونین و مسئولان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و استاندار سیستان و بلوچستان


به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان هیات اعزامی از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با استاندار سیستان و بلوچستان دیدار نمودند.

در ابتدای این جلسه که با هدف ارائه برنامه جامع جهت توسعه و تقویت زیست بوم نوآوری استان برگزار گردید، دکتر شهیکی رئیس پارک علم و فناوری به شرح کامل اقدامات پیش رو در قالب سند توسعه زیست بوم استان پرداخت.

از مهمترین سیاست های این سند میتوان به: شکل گیری روابط میان بازیگران و بهبود نظام حکمرانی نوآوری، تحریک طرف تقاضای نوآوری از طریق توسعه زیست بوم کارآفرینی دانش بنیان و نوآوری های اجتماعی و همچنین ارتقاء زیرساخت علم، فناوری و نوآوری در پهنه استان اشاره نمود.

بر پایه این گزارش دکتر صدری مهر دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با بیان اهداف معاونت جهت توسعه هرچه سریع تر زیست بوم فناوری و نوآوری در استان از اقدامات صورت گرفته تاکنون تقدیر نمود و همچنین مقرر گردید بر اساس سند ارائه شده پیش نویس سند توسعه استان توسط کمیسیون های مربوطه مورد ارزیابی و اجرایی گردد.

و با توجه به تامین اعتبار مورد نیاز جهت انجام طرح های مد نظر، از طرح تخصیص اعتبار به صورت مستقیم به استان با محوریت بالاترین مقام اجرایی استان خبر داد.