گزارش تصویری

بازدید معاون محترم علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، جناب دکتر دهقانی فیروزابادی از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان


بازدید معاون محترم علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، جناب دکتر دهقانی فیروزابادی از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان عصر روز سه شنبه ۴ بهمن ماه

.

.

.

.

.

.

.