طرح های حمایتی پست بانک استان از شرکت های دانش بنیان و فناور

بازدید مدیر محترم شعب پست بانک استان سیستان و بلوچستان از پارک علم و فناوری


به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان در این بازدید که با هدف شناخت ظرفیت های شرکت های مستقر در پارک صورت گرفت، مهندس محمدی به تشریح موارد حمایتی از شرکت های دانش بنیان و فناور پرداختند. وی اظهار نمود ماموریت پست بانک ایران ارتباط و تعامل با پارک‌های علم و فناوری است که می توان با و تفاهم‌نامه‌های همکاری برای ارائه خدمات مالی و تجهیز منابع آنان اقدام موثر نمود. وی افزود پست بانک به شرکت‌های دانش بنیان و فناور از محل منابع صندوق توسعه ملی یا منابع داخلی بانک طبق سیاست‌ها و ضوابط اعتباری موجود، انواع تسهیلات سرمایه در گردش ثابت و همچنین در تامین مالی طرح ها و پروژه‌های صندوق و شرکت‌های تابعه می تواند مشارکت داشته باشد.