دعوت از شرکت های فناور جهت همکاری در پروژه های شرکت جهاد نصر کرمان

بازدید مدیرعامل گروه جهاد نصر کرمان و هیات همراه از مجموع پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان


با توجه به فعالیت شرکت جهاد نصر کرمان در  پـروژه های بـزرگ ملی مانند:  بازسـازی و توسعه زیر ساخت های کشور در زمینه های صنعتی (تولید فولاد،تولید روغن و روانکارها، کنتور سازی ، سوله سازی) ، حمل نقل، عملیات عمـرانی در زمینــه های (خطوط انتقال نفت و گاز آب و خـاک کشـاورزی ، گیاهان دارویی تسطیح اراضی کشاورزی – سد سازی – اسکله – کانال های آبیاری و زه کشی ، مالچ پاشی- آب شیـرین کن و ... ) و نیاز این شرکت به  قطعات و تجهیزات پیچده که عمدتا وارداتی می باشند و همچنین هم افزایی بیشتر با شرکت های دانش بنیان و فناور از مجموع پارک بازدید به عمل آمد.

در این بازدید توسعه فعالیت های شرکت جهاد نصر با همکاری مشترک شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری در دستور کار قرار گرفت. از مهمترین موارد می توان به همکاری مشترک جهت ساخت ابزار آلات ماشین های صنعتی و راه سازی و تولید و باز طراحی بردهای الکترونیک نام برد. همچنین برنامه ریزی جهت برگزاری دورها، سمینارها و حمایت مالی از استارتاپ ها از دیگر برنامه های این بازدید اعلام گردید.