از ظرفیت شرکت های حوزه it و ict باید در کلیه دستگاه ها استفاده گردد

بازدید ریاست مرکز مدیریت راهبردی افتا استان سیستان و بلوچستان از شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مستقر در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان


با توجه به حضور بیش از ۷۰ درصد شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان، ریاست مرکز مدیریت راهبردی افتا استان به همراه مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان جهت رفع مشکلات و چالش های شرکت ها در خصوص موارد زیرساختی و دریافت گواهی افتا از این شرکت ها بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید در خصوص توسعه منابع انسانی، بازاریابی و فناوری و همچنین برگزاری جلسات مشترک با مدیران فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی جهت رفع نیازهای دستگاه ها تصمیم گیری و مقرر گردید، شرکت های به صورت مستمر گزارش از اقدامات خود در راستای رفع چالش های دستگاه ها را به این سازمان اعلام نمایند.