بوت کمپ مدیریت کاربردی کسب و کار اجتماعی و پایدار

برگزاری بوت کمپ های تخصصی کسب و کارهای نوآوری اجتماعی


با توجه به نقش به سزای کسب و کارهای حوزه نوآوری اجتماعی و مدیریت راهبردی آن و تاثیر روند توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامع مختلف در این گونه کسب و کارها بوت کمپ تخصصی با حضور مهندس خاکی مدیر توسعه کسب و کارهای بومی دیجی کالا روز گذشته در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان برگزار گردید.