بازدید ریاست محترم اداره کل حفاظت محیط زیست استان

در راستای رفع مشکلات و مجوزهای محیط زیستی


با توجه به ضرورت تسهیل در صدور مجوز شرکت های فناور و دانش بنیان جلسه ای با حضور ریاست محترم اداره کل حفاظت محیط زیست استان برگزار گردید.

در این جلسه شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان به بیان مشکلات خود پیرامون سطح بندی مجوز های محیط زیستی و سایر مشکلات پرداختند.

در این جلسه مقرر گردید جهت تسهیل و رفع موانع موجود کارگروه تخصصی در سطح معاونین برگزار و از تمام ظرفیت های موجود جهت صدور مجوز استفاده گردد.