بازدید از پارک علم و فناوری

بازدید رییس محترم بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری جناب آقای دکتر خیاطیان از مجموعه پارک علم و فناوری


ایشان با توجه به برگزاری اولین نمایشگاه محصولات دانش بنیان، فناور و خلاق توسط پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان و در راستای توسعه شبکه نخبگان و استفاده از ظرفیت های موجود در پارک علم و فناوری بازدید داشتند.