برگزاری جلسه هماهنگی نمایشگاه محصولات دانش بنیان

جلسه هماهنگی سازمان های دولتی جهت حضور فعال در اولین نمایشگاه محصولات دانش بنیان با حضور معاون اقتصادی استاندار جناب آقای مهندس شجاعی


با توجه‌ به‌ فرآیند تجاری سازی شرکت ها پس از گذر از مراحل رشد اولیه، یکی از مهمترین ابزارها در فرآیند تجاری سازی برگزاری نمایشگاه می باشد. بر این اساس و به جهت تحقق شعار سال اولین نمایشگاه محصولات دانش بنیان در استان سیستان و بلوچستان در آخر خرداد ماه سال جاری برگزار میگردد.

در این جلسه که به میزبانی پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان برگزار گردید مقرر شد کلیه سازمان‌ ها با تمام ظرفیت در حوزه های مشخص جهت حضور در نمایشگاه برنامه ریزی و حضور موثر داشته باشند.