برگزاری دومین جلسه هم اندیشی شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و الکترونیک

برگزاری دومین جلسه هم اندیشی شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و الکترونیک در راستای هم افزایی و ظرفیت سازی فعالیت شرکت ها


در این نشست با توجه به نیاز هم اندیشی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری و نگاه به نقش شرکت ها در تولید نیروی ماهر در قالب طرح های کار دانشجویی و دستیار فناور و جریان سازی موثر برای استفاده از ظرفیت نیروهای دانشگاهی، مدیران شرکت ها به بحث و تبادل تجربه پرداختند.