بازدید رئیس سازمان بازرسی استان از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان و شرکت خای مستقر در این مجموعه

آقای شهریاری ، رییس سازمان بازرسی استان پس از بازدید از مجموعه پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان در جلسه ای در جهت رفع موانع و مشکلات شرکت های دانش بنیان و فناور حضور بهم رساندند.