جلسه مشترک شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور با دکتر ایثاری نیا

جلسه مشترک شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور با دکتر ایثاری نیا و مهندس حبیبی ، موسسه دانش بنیان برکت، حاج آقای راشکی، مدیر کل ستاد اجرایی حضرت امام(ره) در راستای سرمایه گذاری مخاطره پذیر(vc) در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان