دکتر ایثاری نیا، موسسه دانش بنیان برکت: برگزاری رویداد صد استارتاپ سیستان و بلوچستان با مشارکت پارک علم و فناوری استان

دکتر ایثاری نیا، موسسه دانش بنیان برکت: برگزاری رویداد صد استارتاپ سیستان و بلوچستان با مشارکت پارک علم و فناوری استان و استفاده از تمامی ظرفیت های زیست بوم نوآوری استان در سه ماه آتی. بوت کمپ ها و پیش رویدادها طبق برنامه ریزی پارک علم و فناوری آغاز خواهد شد