بازدید جناب آقای دکتر فداحسین مالکی ، نماینده محترم زاهدان در مجلس شورای اسلامی

بازدید جناب آقای دکتر فداحسین مالکی ، نماینده محترم زاهدان در مجلس شورای اسلامی از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان


بازدید جناب آقای دکتر فداحسین مالکی ، نماینده محترم زاهدان در مجلس شورای اسلامی، از شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان