بازدید مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان سیستان و بلوچستان

بازدید مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان سیستان و بلوچستان از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان


بازدید مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان سیستان و بلوچستان از پارک علم و فناوری استان در راستای کاهش زمان ثبت شرکت برای هسته نوآور  و ثبت برند و علائم تجاری در پارک علم و فناوری استان