بازدید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر سید سعید رضا عاملی از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

حجت الاسلام سعید رضا سید عاملی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان فرمودند: پارک علم و فناوری استان متناسب با نیازهای بازار در حوزه‌های کشاورزی، معادن و فناوری‌های دیجیتال توسعه یافته است.


ایشان اظهارداشتند:پارک علم و فناوری در این استان یک سرمایه بزرگ است که واسط بین دانشگاه، جامعه و صنعت خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: به فعلیت درآوردن توانایی‌های استان اهمیتی است که پارک علم و فناوری به آن پرداخته و در بسیاری از توانایی‌ها شرایطی در این پارک است که شاید در تهران نباشد. 
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد:
امروز اگر پارک علم و فناوری پیشرفته دنیا را ببینید ما فاصله زیادی نداریم اما شاید در بعضی از ابزارهای جدیدتر بویژه در حوزه پزشکی نیاز به برنامه ریزی داشته باشیم.
حجت الاسلام عاملی بیان کرد: از سرمایه بخش خصوصی باید بهره بیشتری ببریم بویژه ایرانیانی که خارج از کشور هستند همچنین بازار کشورهای همسایه را نباید دست کم گرفت. همسایگان ما بازار بسیار با ارزش و سودآوری هستند که پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان می‌توانند در این زمینه ورود کند.