بازدید شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان از کارخانجات و کارگاه های تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی استان

این بازدید با هدف شناخت نیازها و دغدغه های فعالان فناور و دانش بنیان و ارتفای سطح کیفی و فنی در محصولات و خدمات فنی و تخصصی و ایجاد بسترهاس لازم برای توسعه زیرساخت های مورد نیاز نوآوری برنامه ریزی شده است.