برگزاری رویداد از ایده تا کسب و کار در مرکز نوآوری فرخی سیستانی شهرستان زابل زیر مجموعه پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

این رویداد با حضور 70 نفر از ایده پردازان ، برنامه نویسان و افراد علاقه مند در روز جمعه 28 آبان در مرکز نوآوری فرخی سیستانی زیر مجموعه پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان جهت حمایت و شناسایی ایده پردازان و شناسایی افراد مستعد بومی برکزار گردید