بازدید وزیر محترم کشور جناب آقای دکتر وحیدی از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

بازدید وزیر محترم کشور جناب دکتر وحیدی و هیات همراه، استاندار جدید سیستان و بلوچستان جناب دکتر مدرس خیابانی و جناب آقای مهندس موهبتی استاندار قبلی سیستان و بلوچستان از پارک علم و فناوری و بازدید از شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در این مجموعه