افتتاح کارخانه نوآوری زاهدان ( هاب توسعه نوآوری و فناوری )

با حضور دکتر سورنا ستاری،معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری،استاندار سیستان و بلوچستان و هیئت محترم همراه در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان،فاز اول کارخانه نواوری زاهدان افتتاح گردید