بازدید معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر ستاری از پردیس دانش بنیان پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان و کشتگاه خورشیدی

دکتر ستاری ضمن بازدید از پردیس دانش بنیان، فرمودند: پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان پیشرفت های خوبی داشته است و یک مجموعه 60 هکتاری دیگر نیز برای پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شده است که در آینده ای نزدیک شاهد اثرات این پارک خواهیم بود.