بازدید مجری نیروگاه‌های تجدید پذیر از کشور آلمان

کارل بنته،مجری نیروگاه‌های تجدید پذیر از کشور آلمان و همراهان، روز یکشنبه مورخ 13 اسفند ماه 1396 از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان بازدید کردند.


کارل بنته،مجری نیروگاه‌های تجدید پذیر از کشور آلمان و همراهان به دعوت دکتر مسعود برکاتی، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، روز یکشنبه مورخ 13 اسفند ماه 1396، از شرکت های فعال در پارک علم فناوری سیستان و بلوچستان با تمرکز بر ساخت توربین های بادی و نیروگاه های خورشیدی بازدید به عمل آوردند.