بازدید رییس دیوان محاسبات کل کشور از پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان

دکتر عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کل کشور، پنجشنبه 28 دی ماه 96 از پارک علم و فناوری استان بازدید نمودند و از نزدیک با فعالیت های واحدهای فناور و نحوه ی حمایت از آنان آشنا شدند.