برگزاری کارگاه معرفی روشهای نوین آموزش کارآفرینی در استرالیا

کارگاه معرفی روشهای نوین آموزش کارآفرینی در استرالیا با حضور دکتر سید محمد صادق خاکسار عضو هیت علمی دانشگاه لاتروب استرالیا، سه شنبه 5 دی ماه 96 در پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان برگزار گردید.


در این جلسه که با حضور ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی و ریاست پارک علم و فناوری استان برگزار شد دکتر خاکسار در ابتدا مطالبی پیرامون آموزش پذیر، تقویت پذیر و پرورش پذیر بودن کارآفرینی ارائه داد و در ادامه بیان داشت: افزایش آموزش کارآفرینی باعث ترقی شاخص های فرهنگ کارآفرینی و در نتیجه رشد و تعالی کارآفرینی و نهادینه شدن فرهنگ آن می شود و از سوی دیگر با رشد فرهنگ کارآفرینی سطح آموزش آن نیز تغییر یافته و این تعامل سبب رشد و توسعه اقتصادی می شود. وی گفت: آموزش اثر بخش کارآفرینی مستلزم فراهم آوردن امکانات مختلفی از جمله روش های تدریس می باشد. جهت تغییر در روش های تدریس می توان از شیوه های سخنرانی، بحث گروهی، حل مسئله، مصاحبه با یک کارآفرین، تدوین طرح کسب و کار، آموزشهای دیداری، مورد کاوی، اجرای نمایشنامه ها و مسابقات، مدل ایفای نقش، شبیه سازی، آموزش خلاقیت و تمرین آن در کلاس، استفاده از روش طوفان فکری، بازدیدهای علمی از مراکز اقتصادی و تجاری دانشکده های اقتصاد و مراکز رشد، دادن تمرین های خارج از کلاس شامل خواندن کتاب، ژورنال و مقالات جدید و ارائه کلاسی آن ها، ایجاد و بلاگ و بررسی نظرات دانش پژوه ها، استفاده نمود. عضو هیئت علمی دانشگاه لاتروب عنوان کرد: در مدارس استرالیا سیستم نمره دهی وجود ندارد، بلکه دانش آموزان باید خلاق باشند و ایده پردازی در مدارس دارای اهمیت است. دکتر خاکسار تصریح کرد: مدارس استرالیا براساس مشارکت و فعالیت کلاسی است بر خلاف ایران که دانش آموزان را در فضای رقابتی قرار می دهند. وی افزود: کارآفرینی مهمترین منبع رشد، توسعه، نوآوری و اشتغالزایی یک کشور است بهمین دلیل کارآفرینی در سیستم آموزشی اکثر کشورهای پیشرفته دارای اهمیت است.