بازدید معاون محترم عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان

آقای دکتر باقر کرد، معاون محترم عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان و هیات همراه، سه شنبه مورخ 28 آذر 96 از شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان بازدید نمودند.