هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار ملی

گشایش هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار ملی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور


حضور پارک علم و فناوری استان سيستان و بلوچستان در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار
محل دائمی نمایشگاه بین المللی، سالن شماره ۸ و ۹