برگزاری هفتمین رویداد شتاب استان سیستان و بلوچستان

هفتمین رویداد شتاب استان سیستان و بلوچستان با رویکرد تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از تاریخ 8 الی 10 آذرماه در مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان برگزار شد.


هفتمین رویداد شتاب استان با رویکرد کسب و کارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز فناوری و نوآوری دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان، بنیاد ملی نخبگان، سامانه هوشمند حمل و نقل زاکسی و آسیا تک و با حضور 70شرکت کننده و 8 منتور و همچنین تسهیلگر رویداد از تاریخ 8 الی 10 آذرماه 96 به مدت 3 روز برگزار گردید. در روز نخست و پس از برگزاری افتتاحیه تعداد 28 ایده توسط شرکت کنندگان ارائه شد و پس از رای گیری 10 ایده به عنوان ایده های برتر انتخاب شدند و در پایان روز اول ده تیم کسب و کاری شکل گرفت.

در روز دوم و سوم روند توسعه مدل کسب و کار توسط تیم ها ادامه یافت و در این ضمن در راستای توانمندی سازی شرکت کنندگان، کارگاه های بوم ناب، اعتبار سنجی مشتری، کمینه محصول پذیرفتنی( mvp) و کارگاه مهارت ارائه توسط مربیان و همچنین وبینار "تحلیل استارتاپهای اتحادیه اروپا" از دانشگاه پلی تکنیک میلان برگزار گردید. 

وبینار - تحلیل استارتاپهای اتحادیه اروپا

در پایان پس از 54 ساعت تلاش، در حضور 6 داور رویداد تیم ها به ارائه نهایی مدل های کسب و کاری خود پرداختند و پس از داوری تیم های " دیده شو" و " توپ ماجراجو" و " نمکی" به ترتیب به مقام های اول تا سوم دست یافته و مورد حمایت حامیان این رویداد و مرکز رشد پارک علم و فناوری استان قرار گرفتند.

تیم اول - دیده شو

تیم دوم - توپ ماجراجو

تیم سوم - نمکی