مزایای استقرارسرويس‌هاي ممتازي كه در پارك‌هاي علمي و فناوري ارائه مي‌شوند
• آموزش: وجود دانشگاه‌ها (يا داشتن پايگاه‌هايي در آنها) و مراكز تحقيقاتي و محققين ورزيده، زمينه را براي برگزاري دوره‌‌هاي آموزش كلاسيك در حد ممتاز (فوق‌ ليسانس و دكترا) و نيز دوره‌‌هاي آموزشي تخصصي در رشته‌هاي مختلف با كمترين هزينه ممكن فراهم مي‌كند.
• اطلاعات: وجود مركز يا مراكز اطلاع ‌رساني مدرن، اين امكان را به وجود مي‌آورد كه اطلاعات در زمينه‌ هاي مختلف از طريق نشريات و كتب موجود در كتابخانه‌ ها يا بانكهاي اطلاعاتي به هنگام در اختيار پژوهشگران قرار گيرد. در غالب پاركها و شهرك‌هاي علمي و فن آوري پست الكترونيكي براي انتقال اطلاعات از طريق شبكه‌ هاي جهاني، كاملاً فعال است. به علاوه مديريت اين پارك‌ها به طور پيوسته برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي مورد نياز را در دستور كار خود دارند.
• ثبت اختراعات: در پارك‌ها و شهرك‌هاي علمي و فناوري اين امكان به سادگي فراهم است كه حاصل ابداعات و نوآوري هاي پژوهشگران به نام خود آنان ثبت و حقوق آنها محفوظ بماند.


خدمات قابل ارائه
شاخص‌ترين مزيت استقرار موسسات فناور و هسته‌هاي پژوهشي ، بهره برداري از شرايط تجميع و هم افزايي پژوهشي در مجاورت ساير پژوهشگران و امكان حضور در فضايي ميان رشته اي و ميان بخشي است.
به علاوه با توجه به تدارك زير ساختارهاي ضروري و با ارزش افزوده در محيط پارك و مراكز رشد، امكان ارائه خدمات پشتيباني تخصصي و عمومي به شرح ذيل به منظور كاهش هزينه ها و ميزان ريسك فعاليت بر اساس تعرفه اي مصوب نيز پيش بيني شده است.
• خدمات عمومي: خدمات اسكان، دسترسي به تلفن و دورنگار، مبلمان اوليه فضاها، كارپردازي و خدمات دبيرخانه‌اي، امكان استفاده از اتاق‌هاي كنفرانس، تجهيزات سمعي و بصري، سرويس اياب و ذهاب.
• خدمات اطلاع رساني: كتابخانه، اينترنت، مراكز اطلاع رساني، نرم افزارهاي مهندسي، شبكه محلي (LAN).
• خدمات مشاوره‌اي و آموزشي: مشاوره‌هاي مديريتي، مالي و بازرگاني، خدمات حسابداري و حقوقي، برگزاري سمينار يا دوره‌هاي آموزشي مورد نياز براي شركت‌هاي نوپا.
• خدمات فني و تخصصي: ارائه خدمات فني مهندسي، استفاده از امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي نظير آزمايشگاه صنايع غذايي، بيوتكنولوژي، شيمي، مواد و سراميك، برق و الكترونيك، مكانيك، كارگاه ماشين ابزار و پايلوتهاي توليد محدود.
• خدمات مالي و اعتباري: تسهيل امكان استفاده از اعتبارات خدماتي و تحقيقاتي، شناسايي منابع مالي و جذب سرمايه گذاران، تسهيل در جذب اعتبارات مصوب طرحها و پروژه‌هاي تحقيقاتي.
1393/02/14