پیام ریاست

پیام

پیام ریاست

امروزه ایجاد پارک‌های علم و فناوری یکی از استراتژی‌های اساسی توسعه کسب و کار منطقه‌ای و ایجاد نواحی نوآور به شمار می‌رود. پارک‌های علم و فناوری با هدف توانمندسازی بخش صنعت و تکمیل زنجیره ساختاری بازار و دانشگاه و تجاری‌سازی ایده‌ها شکل گرفته‌اند. به عبارت دیگر هدف محوری شکل‌گیری پارک‌های علمی، افزایش ضریب رقابت‌پذیری میان گروه‌های نوآور و فناور مرتبط، برای ترغیب و بهسازی نتایج آن‌هاست. از این رو پارک علم و فناوری به عنوان نهاد پشتیبان با ایجاد شبکه بین نقش‌آفرینان کلیدی، فرآیند تجاری‌سازی نوآوری را تسهیل می‌کند.

پارك علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان به عنوان یک نهاد مکمل دانشگاه، با ارائه نقش محوری در توسعه کسب و کارهای دانش محور منطقه ای، هدف اصلی خود را افزايش ثروت جامعه محلی از طريق تشويق و ارتقای فرهنگ نوآوری و افزايش ضریب توانمندی شركت های دانش بنیان استان می داند. پارک علم و فناوری استان به منظور ترويج و ترغيب نوآوری، تشويق صنعتی سازی دستاوردهای دانش بنیان و تضمين توسعه پايدار منطقه ای تلاش نموده است با ایجاد بستر نهادی موثر، تعامل سازنده ای میان دانشگاه، صنعت و بازار ایجاد نماید.

برخی از ماموریت های پارک علم و فناوری

پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان می کوشد تا با حمایت و پشتیبانی از ایده های نو در حوزه های مختلف، ضمن ایجاد بستری مناسب جهت بکارگیری تمامی متخصصین حوزه فناوری و تولید محصولات دانش بنیان، زمینه توسعه علمی، فناوری و توسعه اقتصادی استان را فراهم آورد.

برخی از مهم ترین ماموریت های این مجموعه عبارت است از:

ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای جذب فارغ التحصیلان و متخصصین حوزه فناوری.

جذب و ساماندهی قابلیت ها و امکانات موجود در منطقه و سوق دادن این امکانات در جهت تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان.

جهت دهی فعالیت های پژوهشی با هدف تولید محصولات دانش بنیان.

تسریع در روند تجاری سازی دستاوردها و محصولات دانش بنیان.

ایفای نقش موثر در نظام نوآوری استان.


چشم انداز پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان

ارتقاء پارک علم و فناوری از درجه سه به درجه دو.

افزایش حضور فیزیکی و مشارکت شرکت ها در سطح منطقه و کشور.

افزایش صادرات محصولات شرکت های مستقر در پارک به کشورهای همسایه.

اخذ مجوز تاسیس مراکز رشد تخصصی با تکیه بر قابلیت های هر شهرستان.

توسعه ارتباط با صنعت و جامعه از طريق مراكز رشد و واحدهاي فناور.

اولویت های توسعه فناوری پارک علم وفناوری استان سیستان و بلوچستان

حمایت از کسب و کارها و ایده های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

حمایت از کسب و کارها و ایده های مرتبط با حوزه انرژی های تجدیدپذیر.

حمایت از کسب و کارها و ایده های مرتبط با حوزه صنایع دستی.

حمایت از کسب و کارها و ایده های مرتبط با حوزه معدنی.

حمایت از کسب و کارها و ایده های مرتبط با حوزه گیاهان دارویی.

حمایت از کسب و کارها و ایده های مرتبط به حوزه زیست فناوری.


محمدنبی شهیکی تاش

رئیس پارک علم و فناوری

استان سیستان و بلوچستان