طرح دستیار فناور در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

کسب درآمد و افزایش مهارت دانشجویان در واحدهای فناور و دانش بنیان در قالب دوره 6 ماهه


کسب درآمد و افزایش مهارت دانشجویان در واحدهای فناور و دانش بنیان در قالب دوره 6 ماهه جهت افزایش مهارتها و توانمندی های دانشجویان،ایجاد فرصتهای شغلی برای دانشجویان و تقویت واحدهای فناور و دانش بنیان با تامین نیروی انسانی متخصص