وبینار تخصصی طراحی مدل های کسب و کار برای صنایع خلاق