وبینار کارآفرینی با نانوتکنولوژی


 
 

پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان برگزار می کند:
وبینار کارآفرینی با نانوتکنولوژی
تاریخ برگزاری:پنجشنبه1399/10/04
ساعت12-10
مدرس:مهندس خواجه پور (مدیرعامل شتاب دهنده هایتک استارتاپ)
محورهای وبینار:
استارتاپ و مسیر رشد آن
اکوسیستم استارتاپی در دنیا و ایران
بازارهای ورود نانو
حمایتهای ستاد توسعه فناوری نانو از طرح و محصولات نانو
لینک ثبت نام:
http://maraad.com/sbstpn
رایگان