مرکز انتقال فناوری روستایی

مرکز انتقال فناوری روستایی

معرفی:

پارک های علم و فناوری با توجه به ماموریت مشخص خود در راستای تبدیل دانش به ثروت و حمایت از تجاری سازی دستاورد های پژوهشی صاحبان فناوری و ایده، وظیفه ایجاد شرایط مناسب جهت ورود فناوری های نوین و پیشرفته به صنایع و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال را از طریق شرکت های دانش بنیان و واحد های فناور بر عهده دارند. روستاها به عنوان مراکز اصلی تامین کننده منابع خام نباتی و صنایع خلاق از اهمیت بسیاری در زنجیره تولید برخوردار می باشند. توجه به تلفیق فناوری و نوآوری در روستاها و تسهیل فرایند انتقال فناوری به آن ها علاوه بر ایجاد زیر ساخت های اولیه تامین منابع غذایی و گسترش فرهنگ بومی می تواند به توسعه اشتغال پایدار کمک شایانی نماید .

اهداف اهداف

مسئول بخش

عاطفه کوشا
گالری تصاویر