مرکز نوآوری اجتماعی پارک علم و فناوری

مرکز نوآوری اجتماعی پارک علم و فناوری

مسئول بخش

مهدی سن سبلی

مقدمه

به باور بسیاری از صاحب نظران، در شرایطی که جوامع با مسائل و چالش های کلیدی اجتماعی مواجه اند، نوآوری اجتماعی می‌تواند با درگیر نمودن همه افراد راه‌حل‌هایی نوآورانه برای پاسخ به آنها ارائه دهد، بر این اساس این موضوع به عنوان الگوی جدیدی پذیرفته شده است.  مرکز نوآوری اجتماعی استان با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هدف توسعه نوآوری و کسب و کارهای اجتماعی در قالب برنامه توسعه زیست بوم نوآوری استان در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز به کار کرد.

مرکز نوآوری اجتماعی در این مدت فعالیت با جذب ایده های  نوآورانه به دنبال یافتن راه حل های جدید و حل چالش­های کلیدی اجتماعی با مشارکت همه ذینفعان  جامعه، سازمان­های دولتی و دانشگاه ها بوده است و پارک علم و فناوری استان با استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود و فراهم نمودن زیرساخت‌های اساسی برای استقرار نظام نوآوری با هدف تقویت بنیان ­های نوآوری اجتماعی گام برداشته است. 

معرفی

در مرکز نوآوری اجتماعی، ایده های خلاق و نوآورانه که قابلیت ترویج ارزش های اجتماع محور به صورت تاب آور را داشته باشند پذیرش شده و از طریق حمایت های آموزشی، مشاوره ای، امکاناتی و تسهیلاتی شرایطی فراهم می آید که ایده ها به بلوغ رسیده و بتوانند در قامت یک خدمت یا محصول در گستره ی جامعه زمینه ساز نشر و توسعه ارزش های اجتماع محور بشوند.

این مرکز در زمینه توسعه توان ایده پردازان و فناوران، کوشش های متعددی خواهد داشت و با در اختیار گذاشتن برخی امکانات و مشاوره و آموزش و اجاد ارتباط و تعاملات اداری و حقوقی، رشد فناوران را فراهم خواهد آورد.

اهداف و ماموریت های مرکز نوآوری اجتماعی پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

 

 

حوزه های فعالیت مرکز نوآوری اجتماعی پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

 

 
گالری تصاویر