نمایشگاه محصولات دانش بنیان، فناور و خلاق

فتتاح نمایشگاه دانش بنیان، فناور و خلاق استان سیستان و بلوچستان، با حضور رییس محترم بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری جناب آقای دکتر خیاطیان و استاندار محترم سیستان و بلوچستان، جناب آقای دکتر مدرس خیابانی‌


نمایشگاه با هدف معرفی دستاوردها و توانمندی های شرکت های دانش بنیان، فناور و  خلاق استان و معرفی محصولات به بازار کشورهای افغانستان و پاکستان و فراهم شدن زمینه همکاری آنها با سایر سازمان ها و از سوی دیگر معرفی این ظرفیت ها به مردم استان به عنوان الگوهای موفق در حوزه علمی برپا گردیده است.
در این نمایشگاه ۱۱۰ شرکت دانش بنیان، فناور و ۸۰ شرکت و هسته خلاق عضو پارک علم و فناوری استان و هشت دانشگاه استان حضور دارند.