برگزاری دوره چگونگی راه اندازی کسب و کارهای استارت آپی

️برگزاری دوره چگونگی راه اندازی کسب و کارهای استارت آپی ویژه هسته های پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان


این دوره با هدف توانمند سازی هسته های پذیرش شده در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان و شناخت مدل های کسب و کار و بحث پیرامون ارزش پیشنهادی، بازار هدف، مزیت رقابتی، ساختار هزینه برگزار گردید.