سکوی پرتاب سیستان و بلوچستان

کاروان استانی سرمایه گذاری 100استارتاپ در پانزدهمین مقصد و در قالب سکوی پرتاب به سیستان و بلوچستان می آید.


این رویداد با همکاری مجموعه 100استارتاپ،شرکت ستارگان نوآوری داوین،پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان و هلدینگ سرمایه گذاری رایان سلامت امن برگزار می شود.

تیم های استارتاپی و نوپای دارای ایده و نمونه اولیه ، می توانند طرخ های خود را تا تاریخ1400/02/19 از طریق پنل 100استارتاپ ثبت و ارسال کنند.

تاریخ برگزاری رویداد:28 اردیبهشت 1400