برگزاری اولین نشست صنایع کوچک و شرکتهای صنعتی در حوزه فن بازار

اولین نشست آشنایی با فن بازار و خدمات آن با حمایت شرکت شهرک‌های صنعتی، پارک علم و فناوری و فن بازار منطقه‌ای سیستان و بلوچستان با حضور آقای گنج بخش و آقای شاهرخی مشاورین معاون وزیر و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مدیرعامل شرکت شهرک‌ها و جمعی از صنایع و واحد های صنعتی برگزار گردید.


این دوره نشست آموزشی با رویکرد آشنایی کارکنان شرکت شهرک های صنعتی استان و برخی از واحدهای تولیدی و صنایع کوچک استان در محل شرکت شهرک ها برگزار گردید. در این دوره مشاور عالی رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، ضمن حمایت از فعالیت های فن بازار های منطقه ای برخی از نکات مهم در خصوص توانایی فن بازار در پیشبرد اهداف اقتصادی و حمایت از تولید داخلی را برشمرد. مدیر فن بازار منطقه ای استان نیز ضمن اشاره به خدمات تخصصی و حمایت های فن بازار منطقه ای استان در جهت امکان استفاده از فناوری های محققان داخلی و افزایش تولید و کیفیت تولید به نقش مهم پارک علم و فناوری در حمایت از بخش تحقیق و توسعه صنایع تولیدی استان پرداخت. همچنین در این دوره نماینده کارگزار فن بازار منطقه ای استان کلیه قوانین، مزایا و شرح حمایت های قابل ارائه به واحد های دارای فناوری نیازمند تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و یا دارای فناوری قابل عرضه موجود در فن بازار استان را برای شرکت کنندگان شرح داده و نحوه عضویت در سامانه فن بازار ملی را به صورت آنلاین آموزش دادند. در انتهای جلسه نیز پرسش و پاسخ برگزار گردید.