دومین جلسه شورای فن بازار منطقه ای استان سیستان وبلوچستان

برگزاری دومین جلسه شورای فن بازار منطقه ای استان سیستان وبلوچستان جهت استماع گزارش عملکرد فن بازار و کارگزار استان و بررسی برنامه عملیاتی 6 ماه نخست 97


دومین جلسه  شورای فن بازار استان سیستان و بلوچستان پنجشنبه 24 اسفند 96 در محل مجتمع فناوری پارک استان با حضور اعضا و عوامل فن بازار برگزار گردید. در این جلسه مدیر فن بازار استان به شرح فعالیت های این دفتر در ماه گذشته پرداخت و  برنامه عملیاتی شش ماه نخست سال 96 را ارائه نمود. همچنین تصمیماتی در راستای گسترش حوزه فعالیت های فن بازار و نحوه تعامل با شرکت های تولیدی و فناوران عرصه تولید فناوری ارائه شد.