بازدید مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان و هیات همراه از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

روز چهارشنبه یازدهم تیرماه جناب آقای مسگرانی، مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان و هیات همراه از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان بازدید نمودند.

 اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان دانشگاه، حدفاصل میدان دکتر حسابی و بلوار دانشجو، پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان