برگزاری سمینار آموزشی آشنایی با مبانی ارزیابی اختراعات و جتسجوی پتنت

سمینار آموزشی آشنایی با مبانی ارزیابی اختراعات و جتسجوی پتنت ویژه ارزیابان اختراع با هدف آشنایی با کلیات و مصادیق مالکیت فکری و ثبت اختراع روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه برگزار گردید.

سمینار آموزشی آشنایی با مبانی ارزیابی اختراعات و جتسجوی پتنت ویژه ارزیابان اختراع با هدف آشنایی با کلیات و مصادیق مالکیت فکری و ثبت اختراع با حضور آقای مهرداد الیاسی، رئیس و آقایان علی رمضانی و علی باده نوش کارشناسان اداره ثبت اختراع در محل مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید. در این سمینار آموزشی پس از بیان کلیات و مصادیق مالکیت فکری به فرایند ثبت اختراع و استعلام از مراجع، نحوه تنظیم صمایم، استراتژی های جستجو، تبیین شرایط سه گانه اختراع پذیری و بررسی موردی نحوه تنظیم و گزارش فرم های ارزیابی پرداخته شد.

 اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان دانشگاه، حدفاصل میدان دکتر حسابی و بلوار دانشجو، پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان