در سال رونق تولید انجام شد؛ ارائه مدل توسعه پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان به معاونین حوزه ی پارک های علم و فناوری امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور

مدل توسعه پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان و دستاوردهای حاصل شده در عرصه های مختلف فناوری های نوین توسط این پارک مورد بازدید معاونین حوزه ی پارک های علم و فناوری امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان، یکی از راهکارهای توسعه پایدار، ایجاد توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش است و یکی از مسیرهای دستیابی به این هدف، ایجاد و توسعه شهرک­های علمی و تحقیقاتی، پارک­های علم و فناوری و مراکز رشد می ­باشد.

در همین راستا و در سال رونق تولید، معاونین حوزه ی پارک های علم و فناوری امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور، روز چهارشنبه 29 خردادماه سال جاری، مدل توسعه پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان و نقش مؤثر آن در اکوسیستم نوآوری استان را مورد بررسی قرار دادند.

در ابتدای این بازدید شهیکی تاش، رئیس پارک علم و فناوری استان، به تشریح مدل توسعه پارک علم و فناوری در ابعاد مختلف پرداخت و راهبردها و برنامه های اجرایی و راهبردی پارک علم و فناوری را با تاکید بر پتانسیل های بالقوه استان مورد بررسی قرار داد. محمدنبی شهیکی تاش در ادامه مراکز رشد تخصصی، کانون های توسعه، سیستم حمایتی مبتنی بر سطوح آمادگی فناوری (TRL)، رویدادهای شتاب با هدفگذاری تخصصی، سیستم منتورینگ و کوچینگ، روش های تامین مالی تخصصی دانش بنیان و صندوق پژوهش و فناوری استان را تشریح نمود.

در ادامه، کسب و کارهای دانش بنیان، نوآور و فناور شکل گرفته در پارک به ارائه دستاوردهای خود در عرصه های مختلف فناوری های نوین  ازجمله فناوری های نوین حوزه آب، فناوری های نوین حوزه کشاورزی (گیاهان دارویی و گیاهان گرمسیری)، فناوری های نوین حوزه انرژی های تجدیدپذیر، فناوری های نوین حوزه معدن، فناوری های نوین حوزه هنر، گردشگری و صنایع خلاق، فناوری های نوین حوزه فناوری اطلاعات و اینترنت اشیاء و فناوری های نوین حوزه برق و الکترونیک پرداختند.

همچنین از بخش های مختلف پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان همچون مرکز نوآوری صنایع خلاق، مرکز تحقیق و نوآوری هنر، دپارتمان تولید محتوا، استدیوی تخصصی صدا، شتابدهنده صنایع خلاق آهوگ، دپارتمان طراحی شهری، دپارتمان پویانمایی و بازی سازی،  خوشه کسب و کار IT، مرکز خدمات کسب‌وکار، مرکز فن آموز و خلاقیت دانش آموزی، آزمایشگاه کشت بافت، آزمایشگاه اینترنت اشیاء و مجتمع شتابدهی کسب و کارهای نوپا بازدید بعمل آمد.اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان دانشگاه، حدفاصل میدان دکتر حسابی و بلوار دانشجو، پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان