همدلی مدیریت و کارکنان پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان با هموطنان عزیز سیل زده

مدیریت و کارکنان پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان بخشی از حقوق ماهیانه خود را جهت یاری و کمک به هموطنان سیل زده اهداء نمودند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان، با توجه به سیل های اخیر در چند استان کشور و آسیب های ناشی از آن، مدیریت و کارکنان پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان ضمن ابراز همدردی با هموطنان عزیز سیل زده، بخشی از حقوق ماهیانه خود را به منظور کمک و یاری به این عزیزان اهداء نمودند.

 اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار دانشجو، مقابل دانشجو ۴، مجتمع فناوری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان